torsdag 24. september 2009

Spar papir - signer kort

Stadig flere eposter avsluttes automatisk med en lang farrang av en hilsen samt en oppfordring om å spare papir - for trengs virkelig eposten å skrives ut? Men tenk om den må skrives ut da? Da burde jo signatur, telefonnummer og annen mer eller mindre uaktuell informasjon stå på EN LINJE i stedet for å fylle opp en halv meter av hele mailen! Det ville spare papir - det!
Det vil jo også spare oss for en masse ergrelser når vi skal rulle nedover en lang epost som har gått noen ganger fram og tilbake! Fatt Yks!

onsdag 16. september 2009

Epost til Arild Hausberg

I Nordlys 10. sep. skriver du, Arild, at ”at vi får bare håpe at de første etablerere slipper å betale alt alene” Men hvordan skal kommunen kunne sørge for det?

Jeg lurer på dette som ble tydeliggjort så godt av fiskeindustrien på Karlsøy. De trenger mer kraft, men  må dekke hele tilkoblingsavgifta (les styrking av linjenettet mm) selv.

Hele 20 millioner ville det koste dem. Det verken våger eller klarer de, selv om det ville gagne både egen bedrift, kommunen og innbyggerne. Troms Kraft ga klart uttrykk for at noe samfunnsansvar – det hadde de ikke. De skulle tjene penger.

Jeg vet at industri på Husøy må bruke dieselaggregater fordi det ikke lønner seg å tilknytte seg nettet av samme grunn. Det finnes nok flere eksempler.

I det små gjelder det samme: Jeg vet at den hytteeier som vil ha strøm må betale hele tilknytningsavgiften – selv om det er andre hytteeiere som med tida kommer til.

Altså vil den første hytteeieren som vil ha strøm, måtte betale 500.000 kroner (linje, transformator og lavspentkabel, mens de neste betaler 30 – 70.000.

Ut i fra dette slutter jeg meg til at det ikke er mulig å etablere seg verken med strøm, veg, vann eller kloakk på et nytt sted dersom man ikke har svært god økonomi, eller er svært altruistisk av seg.

Kan hende kan man etablere seg der det er nært til eksisterende infrastruktur, men ikke når det gjelder Tønsvika, Leirbakken eller Breivikeidet. Følgelig jager man Mack ut av byen! Og Asko Nord?

Jeg vil selvfølgelig dit hen at kommunene og store samfunnsviktige leverandører må investere i tilrettelegginga slik at inntektene kan komme i ettertid – ikke kreve betalinga på forskudd av den stakkars jævelen som måtte ha et behov eller ha lyst til å etablere noe nytt.

onsdag 9. september 2009

Leder i Nordlys om Mack

I dag har Hans Kr. Amundsen toet sine hender og akseptert og appludeert at Mack glipper ut av hendene på kommunen. Han viser en rørende omsorg for nabokommunene. Altså: Karsløy, Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Lenvik kan ta industrien - så la Tromsø ta intelligensiaen. sic. Hvorfor foreslo han ikke også en gigantisk kommunesammenslåing? For er det ikke det han nesten sier?

tirsdag 8. september 2009

Mack flytter til Nordkjosbotn

Til Nordlys og næringslivsredaksjonen

Jeg synes det var sært av dere ikke å legge beslag på 2. sida i avisa tirsdag for og si deres klare mening om Macks flytting til Nordkjosbotn, hvorfor de måtte gjøre det, og hva dere mener om vilkårene for industri og næringsliv i Tromsø kommune. Amundsen med Terra og Jaklin med Amundsen (smil) burde vært feid til side! For noen tåkeleggere! Det nytter ikke å bare ta førstesida og opplyse om hendelsen!

At dere ikke tok plassen for lederen var servilt! Dere skulle kanskje forsvare bystyrets maktesløshet i denne og lignende saker ved å la være å mene noe? Det er flere bedrifter som trenger albuerom og som sliter. Mest kjent Mack og Asko Nord. Evnen til å legge til rette for utvikling i kommunen er laber, kanskje er EØS-direktivene til hinder, men bare dersom man legger til rette for et eller noen bestemte næringer/firma, men ikke dersom det var generell tilrettelegging. Men jeg tror ikke kommunen er i stand til slike tiltak heller. Dere burde utdype dette som grunnlag for en diskusjon om vilkår for næringsliv og utvikling i kommunen.

Andre saker dere burde belyse og diskutere er dekningsbidragene som næringene (også private) må betale dersom de skal utvide sine virksomheter eller få strøm i kåken. Verst viser det seg å være for Karlsøy og industrien der. 20 millioner! Det finnes sikkert flere grelle eksempler. (Jaklin kjenner det jo på kroppen selv der hyttestrømmen er en drøm og forblir med det.) Politisk evne til å tilrettelegge er for svak etter min mening.