mandag 8. mars 2010

Med de levende og de døde

Vil nettsamfunnene slette oss, eller vil vil alle for evig være der ute i nettet når vi dør?
I så fall trenger vi en ny tjeneste: Et nekro-nett hvorfra vi kan kommunisere med de levende og de døde.
Dersom de mektige operatørene ikke klarer det, bør de pårørende be om at profilen omstilles til minne-modus. Det må dokumenteres. Værre blir det dersom pårørende ikke kjenner til de nettsamfunn du er medlem av. Da vil du gå igjen hos både venner og venners venner til evig tid. Det er kanskje på tide å sende din advokat eller betrodd venn en fullmakt der du oppgir alle medlemsskap og passord pluss en slump penger slik at de kan avslutte dine profiler på en verdig måte!