onsdag 25. mars 2015

"Kommunaldepartementalvegen" E8


E8 fra Lauksletta og inn til byen vil alltid bestå som en hovedinnfartsveg til Tromsø. De som bor sørover på fastlandet og all industri, varehus og annen virksomhet som ligger langs vegen, vil alltid benytte den. Ingen tindtunnel kan forhindre at den i all tid vil bli benyttet som innfartsveg. Vegen må vedlikeholdes og utvikles i takt med byens vekst.
En tindtunnel med to løp kan komme til å koste 3 til 4 milliarder kroner. En vegstump langs Sørbotn koster en halv. En tindtunnel ligger dermed langt fram i tid – om den noen gang blir bygd. Tromsø kommune vil i hvert fall ikke fremme noen slik sak på lenge. Skal vi si – sånn erfaringsmessig – før om 30 år?

Siden dette alternativbråket – øst eller vest - for alvor startet for ca 20 år sida, har kravene og innsigelsene til diverse løsninger økt, og kostnadene har økt. Slik man nå kjenner til saken og kravene til vegen er det noe dyrere (10 – 20 %) med den lange østre sløyfa over Ramfjordmoen enn det vestre alternativet med bro over fjorden. Om ikke byggekostnadene alene er avgjørende for å velge vestre trase, så taler de trafikkøkonomiske momentene klart for vest. Så lenge det ikke finnes en tunnel er vestre trase 3,5 km kortere enn østre. (Fra et trafikkøkonomisk synspunkt regner man tur - retur, og da blir det 7 km å spare på vestre).

Nå skal kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjøre saken. Innsigelsene ble tatt til følge, og Fylkesmannen har innstilt på vestre alternativ. Men politikerne spreller og argumenter fremdeles for østre. Hva grunnen til det egentlig er, er vanskelig å forstå.  Ikke legger vestre noen hindringer i vegen for en framtidig tunnel – ikke hindrer det forbindelsen til Breivikeidet. At en framtidig "lyngenlinje" med trafikk som noen fergeavganger klarer i dag, skal avgjøre trasevalget fordi det blir noe kortere til Breivikeidet, er vanskelig å ta alvorlig.  Heldigvis er noen litt på gli og går for vestre - i opposisjon riktig nok – men så vet jeg hvem jeg skal stemme på.

Brann og trafikkulykker får større konsekvenser i tunneler. Vi har vært vitne til redselsscener sørpå. Stans og opphold på grunn av ulykker varer lenger i tunneler enn i dagen. I tillegg skal den vedlikeholdes. Vi ser alle hvor ofte tunnelene i byen stenger. Derfor vil vår gamle innfartsveg stadig måtte være i skjønneste orden. Det blir også dyrt. Driftskostnadene for to innfartsårer skal ingen fortelle meg blir rimeligere enn en. Drift av tunneler er langt dyrere enn veg i dagen. Bompengene vil blir høy og vil vare lenge.

Et aspekt som ikke får særlig oppmerksomhet er hvordan man vil oppleve ferden inn til og ut av byen. Skjønner ikke tunnelfanatikerne at innfarten til byen vår er aldeles skjønn? Forstår de ikke at det er en attraksjon? Har de glemt "tromsøsvingen" der vi får øye på byen?  Forstår de egentlig hvilken traurig kjørerute det er å kjøre i eksos og dårlig luft inne i mørke i fjellet, under sundet, gjennom øya og kanskje endog under Sandnessundet? Det blir 2 mil i svart! Selv vil jeg heller kjøre både rundt og over - også i rokk og fokk og snøkov.

En trase høyt oppe på østsiden vil skjære opp og lage et stygge sår i fjellsiden. Tilgangen til fjellet hindres. Parkeringsplasser eller muligheter til å krysse vegen blir få. Dagens skibakke på Fagernes kan ikke utvides oppover fjellet.  I dag er fjellet yndet lekeplass for unge og gamle på randonee- og telemarkski. I fjellsiden er det også en sidemorene som vil bli skadet. Før man velger bør man ha gått tur langs den! 


Så la ikke et tynt argument for en framtidig tunnel kjelke det aldeles til i dag, når så mange gode ting taler for det vestre!