tirsdag 12. mars 2013

Heliskiing - truer oss

Heliskiing. Jeg klarer rett og slett ikke skrive. Kraftige fremstøt mot gjeldende motorferdselslov og til forslaget om ny og strengere lov pågår med stor styrke med Senterpartiet og FrP i front. Høyre henger seg på. Motorforeninger står iherdig på! Det arbeides for lokal forvaltning av skutertrafikken, og det rakkes ned på Direktoratet for Naturforvaltning og Fylkesmannen. Nordlys og Tromsø slipper disse til - ingen synes å ta offentlig til motmæle. Deres kronargument er at det med flere tillatelser og løyper blir mindre ulovlig ferdsel. Vi som vet bedre og som blir truet om vi tar bilder av dem, som ser skutere og skuterspor i mange fjellsider og bekkedaler her ute på kysten, i vernede Lyngsalpan, lenger inn i fylket og på viddene forstår at det ikke er skuterløyper som står sentralt i hodet på disse. Vi forstår at jo flere løyper dess flere skutere og desto mer ulolovlig kjøring i utmark.
Og nå i dag åpner avisa Tromsø to sider for Per Molund som vil drive med heliskiing. Mens reiselivsnæringa jubler. Motorferdselsloven tillater bare slikt i forbindelse med kortvarige konkurranser. Men dersom loven faller for disse kreftene kan det bli en annen dans. Reiselivsbransjen er profittjegere og selger hva som helst. Uten etiske betenkeligheter, slik jeg ser det. Ingen ting tyder på at de respekterer oss som går opp og renner ned fjellet i dag, som sliter oss opp nettopp for å ha dobbel glede av å kjøre ned. Og hva vil skje med "ski- og seil"-aktiviteten dersom skuter og heliskiing får overtaket? Hvilken interesse vil de ha av å klyve opp dersom andre kommer i forkjøpet, bråker og gjør turen utrivelig? De kan heller åpenbart ikke skjønne hvor mange som holder på med dette. Etter snøfall er så godt som hver eneste fjellside i hele regionen oppkjøret innen det har gått to dager (skutere inklusive). Per Molunds og Visits Tromsø Victoria Bakken sender ut en stor føler for å lodde stemninga med velvillig hjelp av avisa - men da må vi som er i mot dette vite å si fra! Faen heller!